יום א', יד’ בשבט תשע”ט

נוצר בעזרת Padlet
איפה נבקר? עברו עם העכבר על המפה...
ברכת הדרך
משחק חדר בריחה מקוון
תחנות במוזיאון ישראל
הנחיות להובלת הפעילות הבית ספרית
בתי ספר משתפים
החוויות שלנו מהביקור במוזיאון
הענן החינוכי