יום א', יד’ בשבט תשע”ט
תלמידים ומורים יקרים, אחרי שנות גלות ארוכה ותפילה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" זיכה אותנו הקב"ה לשוב אל ארצנו ולבנות בה מדינה לתפארת! השנה אנו מציינים 70 שנה להקמת המדינה. הדגש בעיסוק שלנו בנושא הוא התגשמות חזון הנביאים בדור שלנו. חזון שחיבר את העם לקיום התורה בארץ הקודש, דוקא בארץ ישראל. ילדי "הקהל" היקרים שבאים מכל בתיה"ס ילוו גם השנה את הפעילות המחוזית בנושא זה.
קרא עוד...
איפה נבקר? עברו עם העכבר על המפה...
ברכת הדרך
משחק חדר בריחה מקוון
תחנות במוזיאון ישראל
הנחיות להובלת הפעילות הבית ספרית
בתי ספר משתפים
החוויות שלנו מהביקור במוזיאון
הענן החינוכי